Communicatiestoornissen

Door allerlei oorzaken kunnen mensen een communicatie stoornis hebben. De Luisterkind methode kan hierbij een uitkomst zijn. Voor een afstemming is immers geen fysiek contact en mondelinge communicatie nodig. Op afstand hoor ik de woorden van degene waarop ik afstem.

“Er is niets kostbaarder dan dat wat je nodig hebt”

Spraak- of taalstoornis

Mensen met een communicatie handicap door hersenletsel, aangeboren spraakstoornis, spraakstoornis door een ongeval of ziekte, kunnen via een Luisterkind afstemming overbrengen wat ze willen vertellen.

Als de spraak achteruit gaat door dementie kunnen sommige mensen nog redelijk communiceren met behulp van plaatjes, computer ondersteuning, woordenlijsten of gebaren. Het uitdrukken van diepgaande gedachten en problemen is zelfs met deze ondersteunende middelen moeilijk. Een Luisterkind afstemming maakt het uiten van gedachten toch mogelijk.

Communicatie stoornis
Als communicatie niet meer gaat zoals voorheen, kan een afstemming de antwoorden geven. Foto door Lotte Meijer.

Een Luisterkind afstemming zorgt voor de verbinding met jouw familielid die bijvoorbeeld aan de ziekte van Alzheimer lijdt, een verstandelijke beperkingen heeft of in coma ligt. Lees verder voor meer informatie over het Luisterkind proces.