Luisterkind voor kinderen

Kinderen krijgen vaak een etiketje zoals huilbaby, hoogbegaafd, dyslectisch of één van de vele gedragsproblemen. Als ouder wil je vooral weten wat de oorzaak is en wat er aan te doen is. Een Luisterkind afstemming, waarbij op afstand contact wordt gemaakt met jouw kind, geeft hierop antwoord.

“Als je kind nooit naar je luistert, wordt het misschien tijd dat jij naar je kind gaat luisteren”

Luisterkind voor peuters

Is jouw kind snel boos, heeft het angsten, is het erg druk, niet zindelijk, heeft jouw kind terugkerende lichamelijke klachten, slaapt of eet het slecht? Dan wil je als ouder weten wat daaraan ten grondslag ligt. Jouw kind kan hierop zelf geen antwoord geven, met een Luisterkind afstemming zijn de oorzaken te achterhalen. Soms geeft de afstemming direct inzicht waarmee ouders zelf verder kunnen, in andere gevallen levert de informatie een goede basiskennis voor andere hulpverleners.

Luisterkind voor kleuters

Veel kinderen in de kleuterleeftijd zijn gevoelig voor energie. De kinderen weten niet wat er aan de hand is en de ouders hebben deze gevoeligheid niet (meer). Hierdoor ontstaat onbegrip bij beiden. Een Luisterkind afstemming kan inzicht leveren in de belevingswereld van de kleuter, zodat de ouders hiermee beter kunnen omgaan. Veel voorkomende problemen zijn slaapproblemen, afwijkend gedrag (zoals extreem boos, of heel erg teruggetrokken) of lichamelijke klachten waarbij jouw kind niet goed kan uitleggen wat er aan de hand is.

Noah van 4 slaap slecht en wordt nagenoeg elke nacht wakker. Zijn ouders vragen zich af waarom het niet lukt om door te slapen. Tijdens de afstemming vertelt Noah over de oorzaak. Door een Luisterkind afstemming weten de ouders nu wat de oorzaak van deze slapeloosheid en is via en alternatieve hulpverlener is een oplossing gevonden.

Luisterkind voor basisschool

Basisschool leerlingen kunnen zich vaak goed uitdrukken met woorden. Sommige emoties kunnen kinderen moeilijk plaatsen en onder woorden brengen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een een kind dat zich buitengesloten voelt of een overlijden van een familielid. In die situaties waarin dat niet lukt kan een Luisterkind afstemming uitkomst bieden.

Voor alle duidelijkheid, ik ben geen kindercoach, ik heb geen fysiek contact met jouw kind, ik lever inzichten waarmee jij zelf verder kunt of waarmee jij naar een hulpverlener of kindercoach kunt gaan.

Klik op de onderstaande link om direct een Luisterkind afstemming aan te vragen.
Luisterkind afstemming aanvragen